curvilinear grid to Set

I am trying to produce a Set corresponding to my curvilinear grid. The
problem is: my curvilinear grid (dimensions m x n) contains dummy values for
some m,n points (where m and n are just index values for the grid).


for example:

 X--X--X
  \  \
  X--X
   \  \
   X--X

where the curvilinear grid contains a m x n (3 x 3) grid, the 2 missing
corresponding x,y value-pairs do have some dummy value.

Is it possible to use a Gridded2DSet or some work around ?

Best Regards,

Jan-Rolf Hendriks


Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te 
vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van 
de mail contact met afzender op te nemen.
************************************************************************ • 2003 messages navigation, sorted by:
  1. Thread
  2. Subject
  3. Author
  4. Date
  5. ↑ Table Of Contents
 • Search the visad archives: